Sune Raunkjær

Byrådsmedlem Halsnæs Kommune

8. december 2020


fremtidssikret ældepleje

I fremtiden vil vi blive flere ældre medborgere, også i Halsnæs. En del vil være friske og selvhjulpne i mange år, men vi kan desværre også se på kommunens sundhedsprofil, at der fremover også vil være flere, der vil kræve mere hjælp fra det offentlige.

Heldigvis er det jo det vi har vores velfærdssystem til, og den velfærd skal vi værne om. Vi er allerede i gang med at tilføre området flere økonomiske ressourcer, men det gør det ikke alene. Der er allerede nu udfordringer mht. rekruttering, og de bliver ikke mindre i fremtiden. Det er en opgave der er presserende, og som også Halsnæs skal finde løsninger på. 

Ikke mindst på demens-området bliver vi, og alle andre kommuner, allerede nu udfordret. Flere og flere beboere på vores plejecentre har demens eller demenslignende adfærd. Det virker forstyrrende for andre beboere og det er ikke alle personaler, der de nødvendige kompetencer til at tackle udfordringerne. Det kan føre til en dårligere hverdag for både beboere og personale.

Derfor mener jeg, at vi bliver nødt til at oprette et decideret demens-plejecenter. Der er ikke længere hverken nok plads eller hensigtsmæssigt med enkelte afdelinger på de lokale plejecentre. Ved at samle indsatsen for de hårdest ramte kan vi sikre et højt fagligt niveau i plejen. Det vil også frigive plejemæssige ressourcer  på de øvrige plejecentre.

Jeg vil derfor bl.a. arbejde for:

 • Flere intelligente løsninger i hjemmeplejen
 • Øget brug af velfærdsteknologi
 • Øget samarbejde mellem den kommunale og den private sektor
 • Fastholdelse af et højt serviceniveau
 • Oprettelse af et demens-plejecenter
 • Fokus på uddannelse/opkvalificering af plejepersonale


aktiv IDRÆTSPOLITIK

Idræts- og foreningslivet kan så meget mere end det umiddelbare. Det giver både frivillige og udøvere sunde venskaber, der rækker langt ud over den enkelte aktivitet. Det skaber netværk og reducerer ensomhed. Det styrker folkesundheden. Det bringer mennesker sammen og udvikler de sociale relationer, der i vore dage måske er under pres. Det giver unge mennesker ansvar, både overfor andre og sig selv. 

Kort sagt - IDRÆT UDDANNER I FÆLLESSKAB

Det brænder jeg for at være med til at støtte op om, og derfor vil jeg bl.a. arbejde for følgende: 

 • Stadigt forbedret dialog mellem foreningsliv og kommune
 • Fortsat udbygning og renovering af faciliteter
 • Fastholdelse af Idrætspasset
 • Alle skolebørn skal være (have været) medlem af en idrætsforening
 • Idrætsambassadører


EN SUND ØKONOMI - også om 10 år

Uden en sund kommunal økonomi går det ikke. Vi har prøvet det før, og vi vil IKKE derhen igen, hvor vi skal lave store besparelser og hovsa-løsninger for at få enderne til at nå sammen. En god økonomi sikrer en vis handlefrihed og giver mulighed for at prioritere indsatser på områder, der i særlig grad skal have opmærksomhed.

Som Corona-krisen også har vist os, så 

Derfor har jeg bl.a. fokus på følgende:

 • Så behersket lånoptag som overhovedet muligt
 • Reel afvikling af den kommunale gæld
 • Modet til at rokke båden - også selvom enkelte kan blive våde
 • En ambition om en kommuneskat på landsgennemsnit
20 minuttersdrift på frederiksværkbanen

Frederiksværkbanen er rygraden i den offentlige trafik i Halsnæs. Vores buslinjer er designet til at bringe passagerer til og fra stationerne, og for mange er toget den eneste vej til og fra arbejde og uddannelse.

Jeg vil arbejde for, at vi opnår en ægte 20 minuttersdrift og øget hastighed på Frederiksværkbanen. De forberedende anlægsarbejder er blevet gjort for længst, og nu bør tiden være inde til at vi kan høste frugterne.

Vi lever i en verden hvor arbejdstider bliver mere og mere skæve og individuelle. Derfor bør det på samme tid undersøges om der er reel basis for nattog. Det kan være i weekenden, men også i ugedagene, hvis behovet er der.ET HELT "Nyt hospital nordsjælland"

Budgettet skrider, igen, og spørgsmålet er, om der ikke fra start har været underbudgetteret?

Faktum er dog, at man har sløjfet køkkenet og nu kigger på at reducere antallet af sengepladser, samt andre mere kvalitative ændringer (til det ringere).

Færre sengepladser giver hurtigere udskrivninger til kommunerne og en større risiko for hurtig genindlæggelse. Det kan hverken kommuner eller patienter være tjent med.