Sune Raunkjær

Byrådsmedlem Halsnæs Kommune


bevarelse af det fri valg på børneområdet

Vores frie valg som borgere er vigtigt, ikke mindst ifht vores børn. Det skal være muligt for os, at finde det tilbud i Halsnæs, der lige netop passer os og vores familie bedst.

Det sikrer vi bedst, ved at sikre et reelt frit valg mellem kommunale og private tilbud, og heldigvis har vi i Halsnæs allerede et godt mix. Det er muligt at gå i skole og få passet sine børn i både kommunale og private tilbud. 

Og sådan skal det blive ved med at være, selvom regeringen har indledt hvad der ligner et ideologisk korstog mod private daginstitutioner. 

Jeg vil arbejde for:

 • Sidestilling af private og kommunale institutioner
 • Bevarelse af dagplejen
 • God kommunal information om private tilbudVI SKAL BLIVE GAMLE - MED FRIERE VALG

At blive ældre skal vi ikke være bange for. Vi ældes i stigende grad med ynde så at sige, så flere og flere af os heldigvis vil opleve "sund aldring". Vi kan fortsat bo i eget hjem, være aktive i lokalsamfundet, nyde livet.

Det kan til gengæld også betyde, at når vi så for brug for hjælp, så bliver det i et større omfang. Enten i eget hjem, hvilket langt de fleste nok foretrækker, eller som beboer på et af vore plejehjem.

Og når den tid kommer, så er det vigtigt for mig, at vi som borgere har flere valgmuligheder. At der er alternativer til det kommunale tilbud. 

Ikke fordi at jeg synes vi i Halsnæs ikke leverer en fornuftig service. Den synes jeg helt generelt at vi godt kan være tilfredse med.

Men fordi at de frie valg sikrer os, som borgere, en selvbestemmelse over vores eget liv. Hvis vi ikke er tilfredse det ene sted, så skal det være os muligt at gå et andet sted hen. 

Det vil give både private aktører og den kommunale organisation incitamenter til at yde den bedst mulige service, indenfor de rammer vi politikere udstikker.

Jeg vil derfor bl.a. arbejde for:

 • Etablering af et friplejehjem i Halsnæs
 • Styrket faglig indsats på demens-området
 • Øget samarbejde mellem den kommunale og den private sektor
 • Fastholdelse af et højt serviceniveau, med mere personligt præg
 • Oprettelse af et demens-plejecenter når behovet er stort nok
 • Fokus på uddannelse/opkvalificering af plejepersonale


aktiv IDRÆTSPOLITIK

Idræts- og foreningslivet kan så meget mere end det umiddelbare. Det giver både frivillige og udøvere sunde venskaber, der rækker langt ud over den enkelte aktivitet. Det skaber netværk og reducerer ensomhed. Det styrker folkesundheden. Det bringer mennesker sammen og udvikler de sociale relationer, der i vore dage måske er under pres. Det giver unge mennesker ansvar, både overfor andre og sig selv. 

Kort sagt - IDRÆT UDDANNER I FÆLLESSKAB

Men det kræver, at rammerne er i orden. Venstre har i de seneste mange år været garant for investeringer på idrætsområdet, og det vil vi fortsætte med.

Det brænder jeg for at være med til at støtte op om, og derfor vil jeg bl.a. arbejde for følgende: 

 • INGEN lukkeperiode for Frederiksværk Svømmehal
 • Fortsat udbygning og renovering af faciliteter
 • Fastholdelse af Idrætspasset
 • Åbenhed overfor private investeringer i idrætsfaciliteter
 • Stadigt forbedret dialog mellem foreningsliv og kommune


EN SUND ØKONOMI - også om 10 år

Uden en sund kommunal økonomi går det ikke. Vi har prøvet det før, og vi vil IKKE derhen igen, hvor vi skal lave store besparelser og hovsa-løsninger for at få enderne til at nå sammen. En god økonomi sikrer en vis handlefrihed og giver mulighed for at prioritere indsatser på områder, der i særlig grad skal have opmærksomhed.

Vi har specielt de sidste to år set, hvor forskelligt økonomiaftalerne med Regeringen kan falde ud. Fra et budget i 2021, hvor alt nærmest kunne lade sig gøre, til et 2022 budget, hvor vi (heldigvis) ikke kan låne en bøjet 5-øre, med de udfordringer det så fører med sig.

Jo lavere gæld vi har, jo sundere drift vi har, jo mere er vi herre i eget hus. 

Derfor har jeg bl.a. fokus på følgende:

 • Så behersket lånoptag som overhovedet muligt
 • Reel afvikling af den kommunale gæld
 • Modet til at rokke båden - også selvom enkelte kan blive våde
 • En ambition om en kommuneskat på landsgennemsnit
 • En hurtig tilpasning af vores kommunale anlægsbudget over en 15-årig periode
20 minuttersdrift på frederiksværkbanen

Frederiksværkbanen er rygraden i den offentlige trafik i Halsnæs. Vores buslinjer er designet til at bringe passagerer til og fra stationerne, og for mange er toget den eneste vej til og fra arbejde og uddannelse.

Jeg vil arbejde for, at vi opnår en ægte 20 minuttersdrift og øget hastighed på Frederiksværkbanen. De forberedende anlægsarbejder er blevet gjort for længst, og nu bør tiden være inde til at vi kan høste frugterne.

Vi lever i en verden hvor arbejdstider bliver mere og mere skæve og individuelle. Derfor bør det på samme tid undersøges om der er reel basis for nattog. Det kan være i weekenden, men også i ugedagene, hvis behovet er der.

Jeg vil også kæmpe for, at det IKKE bliver den offentlige transport i yderområderne, der kommer til at betale for letbanen i København.

At busserne i København får færre passagerer pga letbanen, betyder ikke, at regningen skal tørres af på Halsnæs og Gribskov. Så må busdriften i Storkøbenhavn justeres ind, så det passer med den økonomi, der er. 

I Sølager og Vejby  er der i forvejen få afgange, i Glostrup og Ballerup kommer der altid en sporvogn til.En regional driver for det nære sundhedsvæsen

Hvad er "Det Nære Sundhedsvæsen" egentlig? Ingen ved det med sikkerhed endnu, men der er f.eks. alligevel gang i en masse byggeri rundt omkring.

For mig, er "Det Nære Sundhedsvæsen" i langt højere grad noget, vi skal bringe ud til borgerne, der hvor vi bor. 

Det skal ikke nødvendigvis være i nye større fysiske enheder i hver en by, men tilbud, der er mere tilgængelige og mobile, end tilfældet er nu.

Samtidig skal vi sikre, at overgangen fra hospital til kommune sker meget bedre, end den gør i dag. Det nytter ikke at udskrive patienter midt om natten, når der ikke er nogen ude i kommunerne til at tage imod dem. Det koster genindlæggelser, bøvl og besvær for borgerene, og penge for kommunerne.

Regionen skal være katalysator for, at "Det Nære Sundhedsvæsen" bliver både nært, trygt og dygtigt.