Sune Raunkjær

Byrådsmedlem Halsnæs Kommune

29. september 2017


fremtidssikret ældepleje

I fremtiden vil vi blive flere ældre medborgere, også i Halsnæs. En del vil være friske og selvhjulpne i mange år, men vi kan desværre også se på kommunenes sundhedsprofil, at der fremover også vil være flere, der vil kræve mere hjælp fra det offentlige.

Heldigvis er det jo det vi har vores velfærdssystem til, og den velfærd skal vi værne om. Vi må bare ikke tro, at fordi der kommer flere og flere ældre i de kommende, så vil pengene automatisk følge tilsvarende med. Det kan jeg ikke se ske. Derfor skal vi have pengene til at strække længere i fremtiden hvis vi vil opretholde et højt serviceniveau.

Ikke mindst på demens-området bliver vi, og alle andre kommuner, allerede nu udfordret. Flere og flere beboere på vores plejecentre har demens eller demenslignende adfærd. Det virker forstyrrende for andre beboere og det er ikke hele personalet, der de nødvendige kompetencer til at tackle udfordringerne. Det kan føre til en dårligere hverdag for både beboere og personale.

Derfor mener jeg, at vi bliver nødt til at oprette et decideret demens-plejecenter. Der er ikke længere hverken nok plads eller hensigtsmæssigt med enkelte afdelinger på de lokale plejecentre. Ved at samle indsatsen for de hårdest ramte kan vi sikre et højt fagligt niveau i plejen. Det vil også frigive plejemæssige ressourcer  på de øvrige plejecentre.

Jeg vil derfor bl.a. arbejde for:

 • Flere intelligente løsninger i hjemmeplejen
 • Øget brug af velfærdsteknologi
 • Øget samarbejde mellem den kommunale og den private sektor
 • Fastholdelse af et højt serviceniveau
 • Oprettelse af et demens-plejecenter


aktiv vækstpolitik

Vores lokale erhvervsliv er uhyre vigtig for væksten i Halsnæs, og derfor vil Venstre og jeg arbejde for at give erhvervslivet de bedst mulige rammevilkår. Vi skal være en kommune som man naturligt vender sig mod, når man vil etablere en ny virksomhed i Nordsjælland. Kendt for bl.a. hurtig og effektiv sagsbehandling, god dialog og landets bedste jobcenter.

Jeg ser turisme-erhvervet som en af fremtidens vækst-motorer i Halsnæs. Vi har allerede godt fat og mange gode tilbud, men vi skal blive endnu bedre. Det skal selvfølgelig have rod i det private, men jeg ser gerne Halsnæs kommune som en aktiv medspiller og fødselshjælper for projekter med perspektiv. Jeg vil bl.a. arbejde for:

 • Stadigt forbedret dialog mellem erhverv og kommune
 • Højere serviceniveau i den kommunale sagsbehandling
 • Udvikling og understøttelse af projekter med vækstpotentiale
 • Udvikling og understøttelse af Halsnæs som helårsdestination
 • Dækningsafgiften under ingen omstændigheder genindføres20 minuttersdrift på frederiksværkbanen

Frederiksværkbanen er rygraden i den offentlige trafik i Halsnæs. Vores buslinjer er designet til at bringe passagerer til og fra stationerne, og for mange er toget den eneste vej til og fra arbejde og uddannelse.

Jeg vil arbejde for, at vi opnår en ægte 20 minuttersdrift og øget hastighed på Frederiksværkbanen. De forberedende anlægsarbejder er blevet gjort for længst, og nu bør tiden være inde til at vi kan høste frugterne.

Vi lever i en verden hvor arbejdstider bliver mere og mere skæve og individuelle. Derfor bør det på samme tid undersøges om der er reel basis for nattog. Det kan være i weekenden, men også i ugedagene, hvis behovet er der.


Er regionerne overflødige?

Det mener jeg i bund og grund at de er. Grundlæggende fordi jeg mener at Danmark er for lille et land til 3 politiske lag. Dernæst at det regionale lag, efter min mening, har flere svagheder. 

Dels tjener det ikke sit nærdemokratiske formål, da langt de fleste synes det er fluffy og meget langt væk.  

Dels er der nogle indbyggede mekanismer i sundhedsvæsnet, hvor kommuner og regioners interesser konflikter, ikke mindst til skade for borgerne. 

Samtidig er det nemt for især Christiansborg, men også kommunerne, at tørre problemer af på regionerne - der hverken må udskrive skatter eller har magt som de har agt.


Så længe regionerne består, så vil jeg:

 • Arbejde for en bedre overgang til det nære sundhedsvæsen. Der er alt for mange indlæggelser der ender i genindlæggelser til gene for borgeren. 
 • Styrke vækst-samarbejdet mellem region og kommuner. Det er allerede godt, men der skal mere tillid og mindre kontrol region og kommuner imellem. Det skal være slut med dokumentation for dokumentationens skyld.