Sune Raunkjær

Byrådsmedlem Halsnæs Kommune - Kandidat KV17 og RV17

POLITIKEREN

26. september 2017

Jeg repræsenterer Venstre i Halsnæs byråd, hvortil jeg med 611 personlige stemmer blev valgt ind for første gang til kommunalvalget i november 2013.

Jeg er medlem af og næstformand for Udvalget for Vækst og Erhverv, medlem af Udvalget for Ældre og Handicappede samt formand for Børne og Ungeudvalget.

Jeg er tillige medlem af bestyrelsen i Halsnæs Forsyning samt af repræsentantskaberne for Movia og Visit Nordsjælland.

tillidshverv

  • Medlem af Halsnæs Byråd 2014-
  • Medlem af Udvalget for Vækst og Erhverv 2014-
  • Medlem af Udvalget for Ældre og Handicappede 2015-
  • Formand for Børne og Ungeudvalget 2014-
  • Bestyrelsesmedlem Halsnæs Forsyning 2014-
  • Medlem af Movias repræsentantskab 2014-
  • Medlem af Visit Nordsjællands repræsentantskab 2014-