Sune Raunkjær

Byrådsmedlem Halsnæs Kommune

Arctic

21. december 2016

Foto: Kim Rasmussen bragt i FAA 06.11.2015

SKAL VI HAVE ET NYT FYRTÅRN på Hundested Havn i skikkelse af et Knud Rasmussen-museum? Tjah, der er et stykke vej endnu, men spændende ser det ud.

På næstkommende møde i Udvalget for Vækst og Erhverv skal vi drøfte hvorvidt forstudiet (fase 1) til et Arktisk Center/Knud Rasmussen-museum på Hundested Havn skal følges op af fase 2 og 3, der består af en grundigere analyse af det fysiske byggeri samt det faglige indhold. 

Fase 1 har givet os et rigtigt godt udgangspunkt for den drøftelse. Rapporten (se link i højre side) drager en del foreløbige konklusioner, som jeg mener tegner positivt for et evt museum. Et museum vil ikke blot være et aktiv for havnen og Hundested, men for hele kommunen, med et anslået besøgstal pr. år på 62.000, ligesom det anslås at generere en værdi der kan omsættes i 14 årsværk. Gode lokale arbejdspladser.

Et museum vil også støtte op om ideen om Hundested Havn som en helårsdestination og ikke kun en sommer-fornøjelse. Vi kan nok alle blive enige om, at turismen er et af de ben vi skal stå på i fremtiden, og at det er vigtigt at vi hele tiden udvikler os. De nylige undersøgelser fra Visit Nordsjælland angående det gode værtskab og hvordan turisterne opfatter os viser, at vi allerede har en rigtig god og solid base at arbejde ud fra. Vi skal blive ved med at kunne tilbyde noget "de andre" ikke har. Vi skal blive ved med at udvikle os som destination.

Åbner vi så et museum næste år? Nej, det gør vi ikke. Selvom vi investerer i disse analyser er det ikke en given sag, at det så også materialiserer sig i et museum, det må tiden vise. Der skal f.eks. både være en grund sat til rådighed ligesom selve byggeriet vil skulle finansieres af fonde og andre bidragsydere.

Museumsdrift er ikke en kommunal kerne-opgave, og det foreløbige materiale viser, at en kommunal med-finansiering sandsynligvis bliver nødvendig. Det er så en politisk diskussion om det er noget vi skal gå ind i, og den diskussion skal vi tage på så oplyst en baggrund som muligt. Derfor vil jeg og Venstre, uden at love nogen noget, med glæde frigive de 350.000,- til de næste 2 faser af analysen så bl.a. økonomien bliver nærmere belyst.