Sune Raunkjær

Byrådsmedlem Halsnæs Kommune

BUDGET 2017

21. december 2016


Så er det igen budget-tid for Halsnæs og landets øvrige 97 kommuner. Mange steder, også i Nordsjælland, trækker det store overskrifter med massive besparelser og panik-løsninger.

Sådan er det heldigvis ikke i Halsnæs. Vi har fået styr på vores økonomi, vi har sat fart i vores gældsafvikling, og vi laver ærlige budgetter, hvor hverken skoler, daginstitutioner eller plejecentre bliver økonomisk udsultet på grund af manglende løn- og prisfremskrivning. Det har givet de kommunale virksomheder en god ro i deres egen budget-planlægning. Det vil vi i Venstre selvfølgelig fortsætte med.

Samtidig har vi kunnet prioritere en øget indsats på skoleområdet, både fagligt og mht. it-løsninger til alle, vi er kommet langt med den fysiske etablering af vores Unge- Kulturcenter. Vi har kunnet afsætte mange penge til nødvendige og længe savnede investeringer i vores idrætsfaciliteter, og vi har skruet op for den løbende vedligeholdelse af vores veje og bygninger. Vi har lempet rammevilkårene for vores virksomheder, og har også kunnet sætte flere byforskønnelses-projekter i gang.

Alt det, og meget mere, har vi nået, fordi vi tør tage det ansvar, der blev givet os af vælgerne i 2013. Vi tør godt prioritere, og vi står gerne på mål for vores beslutninger. Også det vil vi i Venstre fortsætte med.

Nu er det så tid til endnu engang stoledans om kommunens budget, denne gang for 2017. Selvom vi har godt styr på økonomien, og inden jeg har læst det omfattende budget-materiale, tør jeg dog godt love, at der ikke bliver tale om noget decideret gave-budget.

Skal der sættes gang i nye indsatser, så skal pengene findes andre steder. Sådan må det nødvendigvis være for at få kroner og ører til at passe i sidste ende. Så må vi prioritere hvad vi synes der er vigtigst, hvad der er kommunale kerneopgaver, og hvilke indsatser, der understøtter vores brændende platforme. Det er ikke altid lige sjovt, men vi er klar til at tage ansvaret.

Venstre vil også fortsat holde fokus på en hurtig gældsafvikling. Vi har allerede nedbragt vores gæld med over 100 mio kroner, og den udvikling ser jeg meget gerne fortsætte. Det har hele tiden været vores (første) ambition at nå ned på 10.000,- pr indbygger, og der er vi slet ikke endnu.

Venstre vil fastholde vores store fokus på fortsat at have ro på skoleområdet, samt at styrke både det faglige niveau og trivslen på vores skoler. Det har absolut top-prioritet, og jeg glæder mig over, at de indsatser vi allerede har sat i gang, ser ud til at virke. Det bliver også spændende at følge sammenlægningen af Hundested skole helt til dørs på en flot renoveret Lerbjerg matrikel.

Jeg ser for mig et budget, der i år kommer til at fortsætte med (flere af) de indsatser vi har set virke, og et budget der vil afspejle, at vi nu også skal have lidt ro til at få de skibe vi har sat i søen sikkert i havn.