Sune Raunkjær

Byrådsmedlem Halsnæs Kommune

Flygtninge- og integrationsindsatsen i halsnæs

21. december 2016

årets ord

Det er ingen hemmelighed, at både Europa og Danmark i disse tider er presset af en stor flygtninge- og migrationstilstrømning. Et stykke hen ad vejen er det selvforskyldt, da hverken EU eller Danmark i tide har været vakse nok ved havelågen. Her mener jeg ikke rød/hvide grænsebomme ved Kongeåen, men en samlet og koordineret europæisk indsats i nærområderne, inden problemerne løb løbsk.

I Halsnæs løfter Venstre gerne vores del af ansvaret. Vi kan som kommune ikke vælge hvem og hvor mange flygtninge vi får, men vi kan vælge hvordan vi modtager og behandler dem. For Venstre er det vigtigere, at vi lykkes med integrationen, end at stå fast på landspolitiske principper, der strider mod gældende lovgivning.

Netop lovgivningen tilsiger os, at kommunen bl.a. skal anvise en permanent bolig inden for en given tidsramme. Det er i Halsnæs, som i alle andre kommuner, en af de absolut største umiddelbare udfordringer. Der er simpelthen ikke boliger nok lige nu, der passer i de økonomiske rammer en (enlig) flygtning er underlagt.

Det er en udfordring administrationen og Udvalget for Vækst og Erhverv, hvor integrations-opgaven er politisk forankret, arbejder kontinuerligt med. Vi har bl.a. givet grønt lys til, at kommunen kan købe mindre villaer til midlertidig indkvartering af flygtninge. Midlertidig, da vi stadig har pligt til at anvise en permanent bolig. Det er en fleksibel løsning, da antallet af enheder forholdsvist hurtigt vil kunne reguleres, og samtidig den økonomisk klogeste løsning, da de villaer der bliver købt, ikke kræver en stor investering for at være klar til 4-5 flygtninge. Omvendt ville indkvartering i tidligere børnehaver/skoler kræve en noget større investering, som langt fra ville kunne tjene sig ind igen via et evt. senere salg.

Vi ønsker også at undgå ghetto-dannelser. Al viden og sund fornuft fortæller os, at det er en kæmpe hæmsko for en succesrig integration. Derfor vil vi i videst mulige omfang gerne undgå at placere for mange flygtninge i evt. tomme lejemål i f.eks. Høje Tøpholm og Maglehøj. Vi skal undgå parallel-samfund, men have vores nye medborgere ud i det rigtige samfund, blandt os andre. Så er det vores fælles opgave at behandle dem godt, og at lære dem om os og vores samfund.

At integrationen skal lykkes er ufatteligt vigtigt. Både af såvel kolde økonomiske hensyn som af rent menneskelige. Vi har ganske enkelt ikke råd til, at alle de flygtninge der nu kommer hertil, ikke bliver en del af det danske samfund og arbejdsmarked. Samtidig er det nok de færreste mennesker, der inderst inde ikke helst vil kunne forsørge sig selv og sin familie. Husk også på, at vi i mange år er blevet tudet ørene fulde med, at der snart ikke er hænder nok til at klare opgaverne på det danske arbejdsmarked. Måske har vi lidt af løsningen her.

I Venstre anerkender vi, at det er en meget stor opgave, der ligger foran os i kommunerne. Alene opgavens størrelse indebærer en risiko for at kernevelfærden kan komme under pres, også i Halsnæs.

For at lykkes kræver det, at vi som kommune og som samfund alle tager del i integrationsprocessen. Der skal skabes job-mugligheder, for mig gerne med indslusningsløn som et værktøj. Vi skal have folk ud i vores idrætsforeninger, der er så stor en del af vores Danmark. Og ja, der er brodne kar i blandt, akkurat som der er i blandt os andre. Dem skal vi så tage os af, som vi gør med andre.