Sune Raunkjær

Byrådsmedlem Halsnæs Kommune

FORSLAG OM NY UDVALGSSTRUKTUR I HALSNÆS KOMMUNE

21. december 2016

Da jeg tidligere på foråret var ude i pressen og lufte tanken om at fratage Socialdemokraterne deres udvalgsformandsposter, fik jeg ikke den opbakning jeg havde håbet på.

Det har jeg så gået og skumlet over siden, og overvejelserne har siden været mange. Skulle jeg melde mig ud af Venstre og finde et Alternativ? Stifte et nyt parti? Hidse mig selv yderligere op? Tage orlov i et halvt år mens jeg siddende på en pæl i Hundested Havn kunne reflektere over tingene som en anden Simon Søjlehelgen?

Jeg er imidlertid kommet til den konklusion, at jeg ønsker at vinde magt som jeg har agt via mit nuværende politiske ståsted i Venstre. Jeg ønsker ikke at blive en del af den sørgelige statistik over dissidenter, der stikker halen mellem benene og partishopper rundt efter sikre mandater.

Derfor vil jeg på næstkommende byrådsmøde fremlægge et forslag om at øge antallet af politiske udvalg således, at antallet måtte passe med det antal af byrødder, der til enhver tid måtte ønske en formandspost.

Forslaget vil sikre, at alle der blot har lyst, vil kunne iklæde sig en formandspost og sætte en dagsorden i et givet udvalg. Det vil give lidt flere møder og administration, men også sikre lokaldemokratiet og at alle kan blive hørt og set.

Jeg forventer en bred politisk opbakning til dette forslag.

Jeg forventer bred politisk opbakning