Sune Raunkjær

Byrådsmedlem Halsnæs Kommune

GOD ÆLDREPLEJE BLIVER BEDRE

21. december 2016

Venstre håber på bedre terapeutisk pleje i 2017

Er Hedelund mon julemanden?

Halsnæs kommune har fået udarbejdet en rigtig god analyse af driften på et vore plejecentre. En analyse, hvis konklusion er rimelig klar. Vi har dygtige og engagerede medarbejdere, der sørger for en god og sikker pleje af beboerne. Samtidig peger analysen på områder der kan forbedres, således at bl.a. leve-bo-konceptet kan følges fuldt ud.

I Venstre vil vi meget gerne være med til at sikre så gode forhold som muligt for alle borgere i Halsnæs, også dem på plejecentrene. Det arbejder vi på hver dag, ikke mindst gennem en stram økonomistyring og en løbende prioritering af vore indsatser.

Vi er derfor glade for, at vi i Udvalget for Ældre og Handicappede er blevet enige om, at styrke indsatsen på vores plejecentre med de midler vi får fra finanslovens værdighedspulje. For Halsnæs er det i 2016 et beløb på 6.48 mio. Dem bruger vi bl.a. på flere varme hænder, styrkelse af det faglige niveau hos personalet, bedre sygepleje og mere velfærdsteknologi. Altså et løft af kvaliteten, der ligger ud over det i forvejen budgetlagte, der dog stadig gav en sikker drift.

Når Torben Hedelund i Frederiksborg Amtsavis så beskylder bl.a. Venstre for at ville lave besparelser på ældreområdet for 2.5 mio. så passer det simpelthen ikke. Den pulje han omtaler er ganske rigtigt med i vores budgetforlig, men den er endnu ikke udmøntet. Det er korrekt, at vi i Venstre gerne havde taget ansvar og havde stemt for at inddrage puljen, så vi havde kunnet imødekomme en del af de økonomiske udfordringer vi står overfor, bl.a. med overholdelse af servicedriftsrammen. Men en besparelse, det kan man ikke kalde det.

Modsat socialdemokraterne, der fortsat skaber uro på et andet forligsområde, respekterer vi dog, som Hedelund skriver, budgetforliget. At det så er Torben og socialdemokraterne der bør ”stikke piben ind” er en anden sag. Det femår tydeligt i analysen, at han selv har været med til at føre en økonomisk politik, der i mange år har medført en løbende udsultning af f.eks. plejecentrenes drift. Nu vil han så råde bod på det ved at lege julemand, han mangler blot at fortælle os, hvilke andre områder der så skal holde for.