Sune Raunkjær

Byrådsmedlem Halsnæs Kommune

Kender Hedelund ikke vores ventelister?

2. november 2017

Kender Hedelund ikke vores ventelister?

Torben Hedelund griber i Gulvmåtten et nødråb fra en borger, og rejser i den forbindelse en helt forfejlet tvivl om både borgmester Steen Hasselriis’ og kommunens dygtige medarbejdere i visitationens ageren.

Jeg er som byrådsmedlem afskåret fra at kommentere på en konkret sag, om end jeg kender indholdet.

Helt generelt kan jeg sige, at vi i Halsnæs har en fritvalgs-venteliste, hvor man kan ønske en plejebolig på et specifikt plejecenter. På denne liste har man ikke en fast plads da den er behovsstyret, således at dem, der skønnes at have det største behov, anvises først. Man kan således hverken stå først eller sidst, men må selvfølgelig vente til der opstår en ledig plads.

Lidt anderledes forholder det sig, hvis man i forvejen er på en af kommunens midlertidige døgnpladser (MDP). Det er pladser, der tager imod de af vores borgere, der er udskrevet fra hospitalet, men ikke er klar til at komme hjem. Så er man i stedet underlagt garanti-ventelisten og IKKE fritvalgs-ventelisten. Det betyder, at man skal tage imod den først anviste bolig, da der er stort pres på vores MDP, og en ”prop” på disse pladser vil være langt mere uhensigtsmæssig.

Det burde Torben Hedelund vide, ikke mindst da han, lige som jeg, er medlem af Udvalget for Ældre & Handicappede. Det er det udvalg der har det politiske ansvar, og det løber jeg ikke fra.

Det socialdemokratiske selvopfundne patent på velfærd må siges at være udløbet, så stem trygt på Venstre.