Sune Raunkjær

Byrådsmedlem Halsnæs Kommune

NY BYMIDTEAFGRÆNSNING EN KLAR GEVINST FOR HUNDESTED

21. december 2016

8.O10 Arktisk Center 8.C14 Boliger på havnen 8.C13 Boliger på havnen 8.E14 Midtermolen, Kulturhavnen 8.E13 Midtermolen, Erhverv 8.C12 Detailhandel vest for Strandvejen

På byrådsmødet tirsdag d. 26. april får Hundested en ny bymidteafgrænsning, der har til formål at styrke både byens og havnens udviklingsmuligheder i en moderne og foranderlig verden. Det er planer, der har været alt for længe undervejs, men som jeg og Venstre nu er glade for endelig at kunne vedtage. Du kan se den fulde plan her

At prøve at samle og fortætte Hundested midtby, til dels med afsæt i dele af havnen, er i min optik det helt rigtige. Det skal gøres for at stimulere detailhandel og øvrige by-funktioner. Det nytter ikke at holde fast i den gamle ide om Nørregade som en lang handelsgade, det kan den ikke bære, og det er ikke der det naturlige flow af mennesker er. Vil man udvikle handelslivet i Hundested, så kræver det altså, at butikker kan få lov til at etablere sig der, hvor kunderne er.

Jeg indrømmer gerne, at det ikke er en palads-revolution der er lagt op til, i det tillæg til den allerede eksisterende kommuneplan vi skal behandle i byrådet. Til gengæld rummer det gode ting for både erhvervsliv og borgere i Hundested og Halsnæs.

For det første ændres bymidten i Hundested fra at gå i hele Nørregades længde, til i stedet at koncentrere sig om den nordlige del af Nørregade for så til gengæld også at inkludere dele af Hundested Havn. Det vil f.eks. give mulighed for detailhandel på den del af Hundested Havn der støder op mod Nørregade, og på den måde binde by og havn bedre sammen. Sandt nok giver det også mulighed for en dagligvarebutik på 1500 m2. Det betyder dog næppe flere supermarkeder da Aldi allerede i forvejen har en butik på havnen af en rimelig størrelse, og grænsen på 1500 m2 dermed reelt udelukker endnu et supermarked.

For det andet, så sikrer tillægget, at evt. fremtidigt byggeri på Kultur-molen og på visse arealer langs med Strandvejen ikke kan blive så højt, som den nuværende kommuneplan giver mulighed for. Det er altså en skærpelse af de rammer der eksisterer i dag, der sammen med enkelte ændringer af bebyggelsesprocenter vil sikre god luft og udsyn på Kultur-molen og op mod Strandvejen også i fremtiden.

Plantillægget skitserer også en spændende mulig placering af et evt. Knud Rasmussens Arktiske Center, samt udstikker rammerne for, hvor der evt. kan bygges boliger. Jeg er overbevist om, at Hundested Havn, der selvsagt selv har stået i spidsen for den udvikling, der gennem de sidste 10 år har forvandlet havnen til den perle vi alle nu holder af, er deres del af opgaven voksen. Ligesom de har været indtil nu. Tanken om at havnen skulle ødelægge det, de selv har skabt, er mig meget fjern.

Jeg er ganske med på, at både Smed og Vådbinder bidrager meget til det miljø, der er på havnen. Men jeg er også bange for, at hverken Smed eller Vådbinder har et generationsskifte på plads, og derfor bør vi allerede nu, med respekt for det der er, tænke på hvad der i fremtiden kan komme. Det gør vi med dette kommuneplantillæg.

HVAD ANGÅR NORDMOLEN, ja så er den jo ikke en del af dette plantillæg, højhus eller ej. Der er allerede en kommuneplan for det område, vedtaget så sent som i december 2013 af et enigt byråd under socialdemokratisk ledelse og med SF for bordenden i fagudvalget.