Sune Raunkjær

Byrådsmedlem Halsnæs Kommune

Nyt liv til Storebjerg

6. april 2017

Hotel Gitterly skal give vækst på Storebjerg

De sidste knuder er ved at blive bundet på en aftale mellem Halsnæs kommune og Kriminalforsorgen omkring den fremtidige anvendelse af Storebjergskolen i Hundested.

Som de fleste nok ved, så har vi i byrådet besluttet at Hundested Skole fra skoleåret 2018/2019 skal samles på Lerbjergskolen. En beslutning jeg er glad for, ikke mindst nu, hvor vi begynder at kunne se konturerne af nogle fantastiske rammer for skolebørnene i Hundested på Lerbjerg.

Det efterlader så kommunen med en relativt stor bygningsmasse på den gamle Storebjergskole. Der har været bud efter enkelte dele af skolen, men det har hele tiden været vores hensigt at udvikle området på en gang. Udgangspunktet har været at omdanne det til et boligområde for på den måde at skabe fornyet vækst i Hundested. Den mulighed vil jeg stadig ikke helt afvise, men som det ser ud nu, kan boligerne blive overhalet indenom af et hotel. Og ikke et hvilket som helst hotel.

Som næstformand i Udvalget for Vækst og Erhverv har jeg været meget tæt på den proces, der har kørt lige siden vi fik den første henvendelse fra Kriminalforsorgen og for præcist 1 år siden, den 1. april 2016. En henvendelse, der i al sin smukke enkelthed går ud på, at kriminalforsorgen ønsker at købe hele området og omdanne det til et fængsel for bande-grupperinger.

Den faglige vurdering er, at i takt med at der ses flere og flere forskellige grupperinger i det danske rocker- og bandemiljø, er der opstået et behov for flere men mindre faciliteter. Samtidig spiller det perfekt ind i regeringens strategi med udflytning af statslige arbejdspladser.

Og her passer Storebjergskolen perfekt ind. Der er i forvejen idræts-faciliteter, Lilleskolen kan omdannes til administrationsbygning og den gamle hovedbygning tænkes brugt til besøgs-faciliteter. Det er også en relativt billig omgang at omdanne gange og klasseværelser til flotte enkelt-celler, og faglokalerne vil i vid udstrækning skulle bruges til at gøre tilværelsen for de indsatte mere interessant.

Det høje hegn der kræves rundt omkring hele området kan der hurtigt dispenseres for i lokalplanen, også uden en egentlig høring, så arbejdet med omdannelsen forventer jeg kan tage sin begyndelse i starten af september 2017.

Der er ingen tvivl om, at en så stor og spændende arbejdsplads som sådan en sikret anstalt er, vil genere arbejdspladser i Halsnæs. Både de direkte men også indirekte hos de lokale håndværkere, der først kan deltage i ombygningen og senere får mulighed for at få del i den løbende vedligeholdelse der er, når f.eks. de indsattes temperament løber af med dem og døre og inventar bliver smadret.

Jeg håber at meget at Hundested vil tage lige så godt imod de nye naboer som jeg agter at gøre.

Med ønsket om et dejligt forår

 

Sune Raunkjær