Sune Raunkjær

Byrådsmedlem Halsnæs Kommune

Nytårshilsen 2015

21. december 2016

Endnu et år er gået i Lidenlund og samtidig mit andet år som byrådsmedlem. Det har været et lærerigt år, hvor jeg personligt har samlet mere erfaring sammen og også har fået en ekstra udvalgsplads i Udvalget for Ældre og Handicappede.

Nationalt har jeg og Venstre nøgternt set tabt to valg i år, men Venstre har vist ansvar ved at danne en et-partiregering efter folketingsvalget i juni. En regering, hvis liv ikke er nemt, men som jeg i det store hele synes gør det godt, i en verden, der er så meget af lave, at det uundgåeligt vil smitte af på os i Halsnæs.

 Den flygtninge- og migrantstrøm vi oplever i Europa lige nu, når også os i Halsnæs, og det giver os et stort ansvar for de flygtninge, der kommer her. Både af menneskelige hensyn og med blik for kommunens økonomi, nu og her såvel som i fremtiden, er det ufatteligt vigtigt, at vi får løst de udfordringer vi får omkring integration. Det er en opgave vi som samfund skal løse sammen, og den løses bedst ude i kommunerne i samspil med bl.a. det lokale erhvervs- og foreningsliv. Det vil jeg og Venstre have stor fokus på i 2016.

 Her er det så jeg mener, at regeringen har en udfordring, som den i vid udstrækning sender videre til kommunerne. Jeg bakker op om de stramninger der er indført, for så vidt angår at forsøge at bremse tilstrømningen. Jeg ønsker på ingen måde at vi ender i samme situation som Sverige. Til gengæld må jeg også sige, at integrationsydelsen, eller rettere størrelsen på samme, er en kæmpe hæmsko for en succesfuld integration. Samtidig kan den vise sig at blive en katalysator for nye ghetto-dannelser, da ydelsen er så lav, at alle kommuner har endog meget svært ved at finde boliger nok og tvinges til mange uhensigtsmæssige løsninger.

Lokalt har Venstre sat mange gode aftryk. Vi har i år fået gennemført en meget succesfuld udlicitering af rengøringen. Det er en proces, der stort set er sket gnidningsløst og med gode resultater. Samtidig har vi undgået alle de ulykker nogen mente ville ramme os i samme sekund et seriøst privat firma overtog rengøringen. Næste år er det så prisen på Vej og Park vi spørger til.

Der indføres computere og iPads til alle elever i folkeskolen over de næste to år, der kommer øget fokus på matematik-undervisningen, og i Hundested er arbejdet gået i gang med renovering og udbygning af Lerbjergskolen, så alle elever på Hundested skole kan samles på en matrikel med fantastiske faciliteter. Når vi samtidig også har sat penge af til at komme i gang med et egentligt Unge- og Kulturcenter i Frederiksværk, så giver det alt sammen i fremtiden endnu flere og bedre muligheder for vores børn og unge.

På ældreområdet bliver det spændende at se, hvordan vi kan få omsat den ”værdigheds-milliard” der kommer med den nye finanslov. I Venstre er vi glade for, at de 2 øvrige forligspartier der sammen med Venstre står bag Halsnæs kommunes budget for 2016, DF og A, i forligsteksten alle har tilkendegivet, at disse penge bl.a. skal bruges på at styrke det nære sundhedsvæsen overfor vores ældre medborgere. Så mangler vi bare, at de 2 samme partier opgiver deres lidt forstokkede ideologiske kamp mod øget brug af velfærdsteknologi.

På falderebet i 2015 lykkedes det også at sælge kommunens del af Nordhavnen i Hundested. Nu bliver det spændende at se hvad den glade køber, Hundested Havn, kan få ud af den gode beliggenhed. I Venstre vil vi være klar med en lokalplan, der tager hensyn til både vækst og det specielle miljø, der hersker på havnen. Det er Venstres intention at bruge de lempelser der kommer i planloven og af strandbeskyttelseslinjen til fulde, med respekt for natur og miljø.

Med ønsket om et godt nytår.

Sune Raunkjær