Sune Raunkjær

Byrådsmedlem Halsnæs Kommune

nytårshilsen 2016

30. december 2016

Så er det herrens år 2016 ved at rinde ud, og det er tid til at gøre status over hint og hisset. Mit 3. år med en plads i byrådet i vores pragtfulde kommune er gået. Både min glæde og interesse for det arbejde er stadigt stigende, og jeg føler mig klar og inspireret både til det kommende års byrådsarbejde samt ikke mindst valgkampen til KV17.

Dansk politik var i 2016 præget af en smal Venstre-regering, der skulle navigere rundt i en blå blok, der har set mere uhomogen ud end længe. Det var til tider meget lidt kønt, og når så andre blå (og lilla) partier samtidig kravler op i toppen af et træ for at holde stirre-konkurrence, ja så bliver det meget lidt konstruktivt. Jeg synes dog, at Venstre og regeringen under de forhold har leveret nogle ganske udmærkede resultater, og jeg glæder mig til at se den nye trekløver-regering folde sig ud i det nye år.

Lokalt er antallet af flygtninge, vi skal modtage i Halsnæs, ikke blevet så stort som ventet. Det gør det nemmere for os som lokalsamfund og kommune at håndtere og den økonomiske udfordring lidt mindre. Samtidig viser strategien med indkøb af små villaer til midlertidige boliger sig at være helt rigtig. Vi har ikke forkøbt os, som det er sket andre steder, og løsningen er samtidig så fleksibel, at vi har kunnet omdanne en enkelt villa til ungdomsboliger.

Vi har vedtaget en ambitiøs integrationsstrategi og har størst mulig fokus på området - ikke mindst via vores jobcenter. Vejen til succesfuld integration går gennem et job, og derfor er vi både glade stolte over den flotte deltagelse på den job-messe, vi afholdte i Gjethuset i år, samt det gode samarbejde med det lokale erhvervsliv i al almindelighed. Alt sammen hjælper til gode løsninger på aktuelle problemer.

Årets budgetforhandlinger viste to ting. For det første så er der virkelig kommet styr på kommunens økonomi. Ikke forstået på den måde at vi pludselig svømmer i penge, for det er ingenlunde tilfældet. Til gengæld høster vi nu udbyttet af de to foregående års effektiviseringer, enkelte besparelser samt ikke mindst det store arbejde med fokus på stram økonomistyring som borgmesteren er garant for. Det giver ro omkring budgetterne på kommunens virksomheder, der således ikke tvinges ud i hovsa-løsninger og uhensigtsmæssige fyringer.

Det har også betydet, at vi med det budgetforlig for 2017, som Venstre har indgået med dansk Folkeparti, har været i stand til at øge budgettet på ældreområdet med hele 19 mio (incl. Værdighedspuljen) i forhold til budgettet for 2016. De penge skal bl.a. bruges på en kraftig opnormering af hjemmesygeplejen, øget aktivitet på vores plejecentre samt udviklingen af et ældrecenter i Hundested.

I budgettet fandt vi også penge til fortsat at understøtte lokale ildsjæle, entusiaster og iværksættere, så vi kan fortsætte den fantastiske udvikling, Halsnæs er inde i. Der er penge til både visioner, vækst-initiativer og lokalråd, ligesom Stålmanden ser ud til at komme fint i gænge med samarbejdsaftalen med DGI.

Det andet, vi så i årets budgetforhandlinger, er, at vi nærmer os et kommunalvalg. Min opfattelse af det fælles socialistiske budgetforslag er, at det var en ren gavebod designet til at købe stemmer. Skønt man ikke har misset en mulighed for at skælde ud på vores effektiviseringer, så åd man jo stort set rub og stub, da pengene skulle bruges. Og brugt det blev de og mere til. Man vender tilbage til tidligere tiders dårligdomme med store lånoptag og ingen rum i servicedriften. Samtidig var det tydeligt, at en genindførelse af dækningsafgiften og/eller en skattestigning ikke lå langt væk i tankerækken.  Jeg er meget glad for, at det ikke blev virkelighed.

Det nye år skal i høj grad bruges til at få alle de indsatser, vi har sat i gang, rodfæstet i kommunens virksomheder og i administrationen. Det kan lyde lidt kedeligt, men vi er lydhøre for, at det kræver tid at få implementeret nye ideer og arbejdsgange. For at nye initiativer ikke skal drukne i andre indsatser eller tage pusten fra vores dygtige medarbejdere, så er det sund fornuft en gang imellem at tage en mindre pause. Så er alle forhåbentlig klar til at tage fat på nye ideer igen i budget 2018.

Knubbede ord og politiske uenigheder til trods så formår vi i byrådet heldigvis at holde en ordentlig tone. Det er vigtigt for vores samarbejde, og det er vigtigt for ikke at tænde yderligere op under den politikerlede, der desværre vinder frem i disse år. En lede alle vi som politikere må tage vores del af ansvaret for med ord og gerninger. Men også et fænomen som aldrig har haft bedre levevilkår. De sociale medier flyder med overskrifter designet til at forarge, og mange magter måske ikke at dykke ned i fakta og subsans. Det er som om, den digitale udvikling har overhalet udviklingen i vores debat-kultur, og man deler, liker og kommenterer udelukkende på det umiddelbare budskab. Det kan være farligt, ikke mindst i vores post-faktuelle samfund.

Det til trods går vi ind i valgåret 2017 med et Halsnæs i god forfatning, med optimisme og tro på fremtiden samt sommerfugle i maven.

Med ønsket om et godt nytår til dig og dine.

 

Sune Raunkjær