Sune Raunkjær

Byrådsmedlem Halsnæs Kommune

VÆKST OG UDVIKLING I HALSNÆS

21. december 2016

Det er i områder som dette at planloven måske lempes betragteligt.

Regeringens nye væksplan, "Vækst og udvikling i hele Danmark", rummer rigtig mange positive elementer for os i Halsnæs.

Planen rummer en bred vifte af forbedringer for forskellige dele af erhvervslivet, med både afgiftsnedsættelser, bedre rammevilkår for landbruget, forenklinger af regler og skatter og mange andre gode tiltag. (Se hele vækstplanen her)

Jeg vil tillade mig at dvæle lidt ved 2 ting der kan få rigtig stor betydning for den fremtidige vækst i Halsnæs.

I vækstplanen lægges op til en yderligere satsning på akva-kultur. Akvakultur er et betydeligt vækstområde på verdensplan, og Danmark har en lang tradition og dermed alle forudsætninger for at være med fremme. Det skal realiseres med en stærk satsning på miljøtekninsk udvikling, og hvorfor  skulle sådanne projekter ikke kunne lande i Halsnæs med vand på 3 sider? Vi har allerede gode havnearealer, fjord og hav, det ligger lige til det berømte højreben.

Den allerstørste gevinst ser jeg dog i den liberalisering af planloven der lægges op til. Ikke alene vil der blive mindre statlig indblandning i kommunernes planlægning, nye muligheder for anvendelse af tomme bygninger og mere fleksible muligheheder for anvendelsen af sommerhuse, alle ting der vil gavne Halsnæs.

Der vil også blive lempet på strandbeskyttelsesreglerne, så det vil blive muligt f.eks. at sætte en pind i sandet på stranden til at holde håndlæder, udleje strandstole eller opsætte en strandbar. Det har stort set været umuligt at få lov til indtil nu.

Det lader også til, at kommunerne får meget friere rammer til planlægning af detailhandel. Konkret vil det for Halsnæs betyde, at det bliver meget nemmere at få lov til at lægge sin udvalgsvarebutik der hvor kunderne er, f.eks. på Hundested Havn. Det vil uden tvivl gavne den udvikling der længe har været igang, og kan styrke både Havn, Hundested og Halsnæs.

Samlet set har disse tiltag stort potentiale til at styrke Halsnæs, både som turist-destination og som bosætningskommune med interessante arbejdspladser.